Et problem man støter borti når man skal lage en publiseringsløsning, er at man skal gjerne lage den for folk som ikke kan HTML, men hvor Word ofte er eneste kjennskap til å skrive dokumenter / artikler i.

Det finnes veldig mange alternativer til en vanlig <textarea>, og de fleste bruker mye eksotisk javascript, som stort sett kun støttes av Internet Explorer. De fleste store grafiske browsere har støtte for Flash. Så valget falt på å forsøke det.

Tekst-editoren er bygd videre på en ferdig komponent levert av Macromedia. Det jeg har gjort er muligheten for forhåndsvisning, lagring av tekst og stavekontroll. Selveste stavekontrollen er det et eksternt PHP script som tar seg av, som igjen kommuniserer med Aspell som må være tilgjengelig på serveren. De feilstavede ordene blir sendt i en XML fil til editoren som sørger for at ord blir rettet.

Rikteksteditor med stavekontroll