Tidsskrifts-database for Rangifer

Nordisk organ for reinforskning gir ut et vitenskapelig tidsskrift to ganger i året, pluss noen ekstranummer. De var interessert i en løsning som gjorde det mulig for alle å lese artiklene på nett.

Siden ikke serveren til rangifer.no har støtte for database eller scriptspråk, så ligger sidene på en server som jeg administrerer. For at de skulle kunne få søkeskjemaet på sine sider, har jeg laget et lite program i javascript som henter søkeskjemaet fra min side, og putter det på Rangifer sine. Her er samme scriptet brukt på disse sidene.

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.twodeadducks.net/rangifer/search.php"></script>

Ved bruk av dette skjemaet blir du videreført til artikkeldatabasen. Det hjelper nok litt å ha en del kunnskap om hva en skal søke etter, ettersom det går en del i latin og engelske fagutrykk. Når valg knappen står på "All" vil det søkes i alle artikler i alle utgivelser, mens hvis du velger å søke i de spesifikke utgavene av Rangifer så oppdateres "Dropdown" menyen til å inneholde nummerene på de forskjellige utgivelsene. Menyen oppdateres automatisk når nye tidskrifter blir lagt til databasen.

Det er tatt i bruk samme søkemotor som i Bildebasen prosjektet, og en nærmere beskrivelse og demostrasjon finner du under Database sidene. Her er hvilke muligheter den gir for Rangifer.

Når et søkeresultat er kommet, kan du velge å laste ned enkelte artikler separat, eller om du vil ha flere i ett PDF arkiv. Det vil bli lagt til en infoside som forteller hva du søkte på, hvor artikklene kommer fra og mange andre opplysninger. For at dette skulle være mulig har jeg skrevet to andre programmer som gjør følgende; SVG til PDF konvertering og PDF-spleising.

Sidene inneholder også en administrasjonsdel som gjør det mulig å endre i artikkelinformasjonen, samt gjøre endringer på sider i en webbasert tekst-editor, og legge til og fjerne brukere.

Administrsjonsgrensesnitt
Utsnitt fra administrasjonssidene.