I forrige bilspill jeg lagde i Flash, så savnet jeg mangel på realistisk oppførsel på bilen. Jeg ville forsøke å se hvor langt man kan strekke Flash i å beregne enkel fysikk på biler.

Det som fåregår er ingen komplett simulering, men basisen er der. Luftmotstand, friksjon tyngdekraft, motoreffekt, vekt osv... Ettersom fysikkberegninger er en meget kostbar operasjon CPU messig, så har jeg forsøkt å begrense antall regneoperasjoner. Det som skjer er at tegneoperasjon og beregninger går asynkront. Bilen tegnes ved hver frame, mens regneoperasjonene kan settes i intervaller i millisekunder. Ved simulering av fysikk så er det ønskelig å beholde intervallene så små som mulig, ellers så kan beregningene bli ustabile, og feilene forplanter seg fort i ustabile fysikk beregninger. Dette programmet kan illustrere problemet veldig bra, med justerbare intervaller.

Beklager at bilen starter helt oppi hjørnet, men med en usving skal det være mulig å få bilen inn i bildet. Slideren nede i de andre hjørnet justerer grep.