Filmklubben

Filmklubben ville ha nye sider som krevde mindre administrasjon, og som mer eller mindre oppdaterte seg selv. Her er en kort gjennomgang over hva disse sidene har: