Epost-sending

For sider som skal sende epost, enten det er et nyhetsbrev til hundrevis av mottakere, eller sending av feilmeldinger fra server til en administrator, er det greit med et program som forenkler jobben. Ved bruk av dette objektet s slipper man og bekymre seg om rfc standarder og protokoller. Det er enkelt sende HTML mail, og programmet lager automatisk en vanlig tekstutgave av mailen for de som ikke kan lese HTML mail. Vedlegg er ogs enkelt legge til. Ved kombinere dette objektet og template objektet, kan man lage ferdig formaterte eposter som det bare er fylle inn og sende avgrde.